Viral and bacterial co-infection in hospitalised children with refractory Mycoplasma pneumoniae pneumonia

Xinxing Zhang, Zhengrong Chen, Wenjing Gu, Wei Ji, Yuqing Wang, Chuangli Hao, Yanyu He, Li Huang, Meijuan Wang, Xuejun Shao, Yongdong Yan
  • Epidemiology and Infection, July 2018, Cambridge University Press
  • DOI: 10.1017/s0950268818000778

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1017/s0950268818000778