Effectiveness of an Assertive Community Treatment program for people with severe schizophrenia in mainland China – a 12-month randomized controlled trial

Xingwei Luo, Samuel F. Law, Xiang Wang, Jingzheng Shi, Wu Zeng, Xiaoqian Ma, Wendy Chow, Shiyan Liu, Wei Zhao, Xiaoli Liu, Shuqiao Yao, Michael R. Phillips
  • Psychological Medicine, July 2018, Cambridge University Press
  • DOI: 10.1017/s0033291718001629

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1017/s0033291718001629