Assessment of thyroid function in children, adults and pregnant and lactating women after long-term salt iodisation measurements

Xiaohui Su, Mu Li, Lixiang Liu, Hongmei Shen, Patrick J. Kelly, Yanling Wang, Zhihui Chen, Jinbiao Wang, Weidong Li, Huixin Chen, Bangzhong Xiao, Yunfeng Han, Shoujun Liu, Peng Liu
  • British Journal Of Nutrition, March 2018, Cambridge University Press
  • DOI: 10.1017/s0007114518000570

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1017/s0007114518000570

In partnership with: