List of Contributors

Weiwei Cai, Chunyu Du, Ligang Feng, Yang Hu, Zheng Jia, Changpeng Liu, Qing Lv, Tiantian Shen, Fengzhan Si, Xiujuan Sun, Yongrong Sun, Qiang Tan, Meiling Xiao, Wei Xing, Liang Yan, Shikui Yao, Geping Yin, Min Yin, Jiujun Zhang, Yuwei Zhang, Xiao Zhao, Jianbing Zhu
  • January 2014, Elsevier
  • DOI: 10.1016/b978-0-444-63278-4.01002-8

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-444-63278-4.01002-8

The following have contributed to this page: Dr Weiwei Cai