Jejunal extramedullary plasmacytoma

Seisuke Okamura, Koji Tsujigami, Naoki Muguruma, Susumu Ito, Shingo Wakatsuki, Toshiaki Sano, Atsushi Umemoto, Yoshihito Urakami
  • Gastrointestinal Endoscopy, January 2005, Elsevier
  • DOI: 10.1016/s0016-5107(04)02385-5
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor (Associate) Naoki Muguruma