Rabies virus phosphoprotein interacts with ribosomal protein L9 and affects rabies virus replication

Youwen Li, Wanyu Dong, Yuejun Shi, Feng Deng, Xi Chen, Chunyun Wan, Ming Zhou, Ling Zhao, Zhen F. Fu, Guiqing Peng
  • Virology, January 2016, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.virol.2015.11.018
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Ling Zhao