PB2-E627K and PA-T97I substitutions enhance polymerase activity and confer a virulent phenotype to an H6N1 avian influenza virus in mice

  • Kaihui Cheng, Zhijun Yu, Hongliang Chai, Weiyang Sun, Yue Xin, Qianyi Zhang, Jing Huang, Kun Zhang, Xue Li, Songtao Yang, Tiecheng Wang, Xuexing Zheng, Hualei Wang, Chuan Qin, Jun Qian, Hualan Chen, Yuping Hua, Yuwei Gao, Xianzhu Xia
  • Virology, November 2014, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.virol.2014.08.010

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.virol.2014.08.010