Cloning, in vitro expression and bioactivity of duck interleukin-18

  • Hong-Ying Chen, Bao-An Cui, Ping-An Xia, Xin-Sheng Li, Gong-Zheng Hu, Ming-Fan Yang, Hong-Ying Zhang, Xue-Bin Wang, Su-fang Cao, Long-Xian Zhang, Xiang-Tao Kang, Ke Tu
  • Veterinary Immunology and Immunopathology, June 2008, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.vetimm.2008.01.036

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.vetimm.2008.01.036

The following have contributed to this page: Longxian zhang