Safety and immunogenicity of a diphtheria, tetanus, acellular pertussis and Haemophilus influenzae Type b combination vaccine compared with separate administration of licensed equivalent vaccines in Chinese infants and toddlers for primary and booster ...

  • Guifan Li, Huajie Zhang, Weizhong Zhou, Qiang Ye, Fengxiang Li, Hua Wang, Qiming Hou, Yinghua Xu, Xiao Ma, Yajun Tan, Lichan Wang, Yanan Li, Hong Li, Fanyue Meng, Qi Liang, Aimin Liu, Chengkui Qin, Wenjin Wei, Jiankai Liu, Chengmai Ruan, Wenjian Tao, Shumin Zhang, Haifa Zheng, Fengcai Zhu
  • Vaccine, June 2010, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.vaccine.2010.03.061

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2010.03.061