C0384 Severe thrombocytopenia and metachronous dilated superficial veins and thrombosis: Infection, autoimmune disorder or LGL cytopenia?

  • Efthymia Rigatou, George Paterakis, Helen Platokouki, Kleoniki Roka, Georgia Avgerinou, Vassilios Papadakis, Sophia Polychronopoulou
  • Thrombosis Research, October 2012, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.thromres.2012.08.099

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.thromres.2012.08.099