Severe haze episodes and seriously polluted fog water in Ji'nan, China

  • Xinfeng Wang, Jianmin Chen, Jianfeng Sun, Weijun Li, Lingxiao Yang, Liang Wen, Wenxing Wang, Xinming Wang, Jeffrey L. Collett Jr., Yang Shi, Qingzhu Zhang, Jingtian Hu, Lan Yao, Yanhong Zhu, Xiao Sui, Xiaomin Sun, Abdelwahid Mellouki
  • The Science of The Total Environment, September 2014, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.scitotenv.2014.05.135

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.05.135