The hazard of chromium exposure to neonates in Guiyu of China

  • Yan Li, Xijin Xu, Junxiao Liu, Kusheng Wu, Chengwu Gu, Guo Shao, Songjian Chen, Gangjian Chen, Xia Huo
  • The Science of The Total Environment, September 2008, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.scitotenv.2008.05.033

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2008.05.033