Vascular endothelial growth factor and cysteinyl leukotrienes in sputum supernatant of patients with asthma

Georgia Papadaki, Petros Bakakos, Konstantinos Kostikas, Georgios Hillas, Zoi Tsilogianni, Nikolaos G. Koulouris, Spyros Papiris, Stelios Loukides
  • Respiratory Medicine, September 2013, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.rmed.2013.06.014
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Petros A Bakakos