Effect of surface modified kaolin on properties of polypropylene grafted maleic anhydride

Ni Yang, Zuo-Cai Zhang, Ning Ma, Huan-Li Liu, Xue -Qing Zhan, Bing Li, Wei Gao, Fang-Chang Tsai, Tao Jiang, Chang-Jung Chang, Tai-Chin Chiang, Dean Shi
  • Results in Physics, January 2017, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.rinp.2017.02.030
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.rinp.2017.02.030

The following have contributed to this page: Fang-Chang Tsai