Abnormal meiotic recombination with complex chromosomal rearrangement in an azoospermic man

Liu Wang, Furhan Iqbal, Guangyuan Li, Xiaohua Jiang, Ihtisham Bukhari, Hanwei Jiang, Qingling Yang, Liangwen Zhong, Yuanwei Zhang, Juan Hua, Howard J. Cooke, Qinghua Shi
  • Reproductive BioMedicine Online, June 2015, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.rbmo.2015.02.015
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Furhan Iqbal