Structural and biological studies of organotin(IV) derivatives with 2-mercapto-benzoic acid and 2-mercapto-4-methyl-pyrimidine

Marianna N. Xanthopoulou, Nikolaos Kourkoumelis, Sotiris K. Hadjikakou, Nick Hadjiliadis, Maciej Kubicki, Spyros Karkabounas, Thomas Bakas
  • Polyhedron, October 2008, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.poly.2008.07.030
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Sotiris Hadjikakou and Dr Nikolaos Kourkoumelis