Improved efficiency of indium-tin-oxide-free organic light-emitting devices using PEDOT:PSS/graphene oxide composite anode

Yue-Feng Liu, Jing Feng, Yi-Fan Zhang, Hai-Feng Cui, Da Yin, Yan-Gang Bi, Jun-Feng Song, Qi-Dai Chen, Hong-Bo Sun
  • Organic Electronics, November 2015, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.orgel.2015.06.031

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.orgel.2015.06.031