Functional brain hubs and their test–retest reliability: A multiband resting-state functional MRI study

Xu-Hong Liao, Ming-Rui Xia, Ting Xu, Zheng-Jia Dai, Xiao-Yan Cao, Hai-Jing Niu, Xi-Nian Zuo, Yu-Feng Zang, Yong He
  • NeuroImage, December 2013, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.neuroimage.2013.07.058
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Xi-Nian Zuo