Enhanced field emission properties of MoO2 nanorods with controllable shape and orientation

Jingguo Liu, Zhengjun Zhang, Chunyu Pan, Ye Zhao, Xin Su, Ya Zhou, Dapeng Yu
  • Materials Letters, November 2004, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.matlet.2004.07.034
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2004.07.034

The following have contributed to this page: zhengjun zhang