Electronspun nanofiber network anode for a passive direct methanol fuel cell

Peng Chen, Huijuan Wu, Ting Yuan, Zhiqing Zou, Haifeng Zhang, Junwei Zheng, Hui Yang
  • Journal of Power Sources, June 2014, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.jpowsour.2013.12.130
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2013.12.130

The following have contributed to this page: Junwei Zheng