Porous Cryo-Dried MXene for Efficient Capacitive Deionization

Weizhai Bao, Xiao Tang, Xin Guo, Sinho Choi, Chengyin Wang, Yury Gogotsi, Guoxiu Wang
  • Joule, April 2018, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.joule.2018.02.018
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.joule.2018.02.018

The following have contributed to this page: Guoxiu Wang