Nanosized yolk–shell Fe 3 O 4 @Zr(OH) x spheres for efficient removal of Pb(II) from aqueous solution

Shunlong Pan, Jiansheng Li, Gaojie Wan, Chao Liu, Wenhong Fan, Lianjun Wang
  • Journal of Hazardous Materials, May 2016, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.jhazmat.2016.02.003
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2016.02.003

The following have contributed to this page: Professor Jiansheng Li