Self-reinforced endocytoses of smart polypeptide nanogels for “on-demand” drug delivery

Jianxun Ding, Weiguo Xu, Ying Zhang, Diankui Sun, Chunsheng Xiao, Donghong Liu, Xiaojuan Zhu, Xuesi Chen
  • Journal of Controlled Release, December 2013, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.jconrel.2013.05.029
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Jianxun Ding