Efficacious hepatoma-targeted nanomedicine self-assembled from galactopeptide and doxorubicin driven by two-stage physical interactions

Jianxun Ding, Chunsheng Xiao, Yuce Li, Yilong Cheng, Nannan Wang, Chaoliang He, Xiuli Zhuang, Xiaojuan Zhu, Xuesi Chen
  • Journal of Controlled Release, August 2013, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.jconrel.2012.12.006
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Jianxun Ding