Developing new adsorptive membrane by modification of support layer with iron oxide microspheres for arsenic removal

Xuan Zhang, Xiaofeng Fang, Jiansheng Li, Shunlong Pan, Xiuyun Sun, Jinyou Shen, Weiqing Han, Lianjun Wang, Shuaifei Zhao
  • Journal of Colloid and Interface Science, March 2018, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.jcis.2018.01.002
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2018.01.002

The following have contributed to this page: Professor Jiansheng Li