Room temperature fabrication of single crystal nanotubes of CaSn(OH)6 through sonochemical precipitation

Zhiyong Jia, Yiwen Tang, Lijuan Luo, Bihui Li, Zhenghua Chen, Jianbo Wang, He Zheng
  • Journal of Colloid and Interface Science, June 2009, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.jcis.2009.02.067
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Jianbo Wang