Archaeometric investigation of the relationship between ancient egg-white glazed porcelain (Luanbai) and bluish white glazed porcelain (Qingbai) from Hutian Kiln, Jingdezhen, China

  • Chaofang Ming, Yimin Yang, Jian Zhu, Li Guan, Changsheng Fan, Changqing Xu, Zhengquan Yao, Jonathan Mark Kenoyer, Guoding Song, Changsui Wang
  • Journal of Archaeological Science, July 2014, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.jas.2014.04.005

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.jas.2014.04.005