A novel liposome-encapsulated hemoglobin/silica nanoparticle as an oxygen carrier

Mingxian Liu, Lihua Gan, Liuhua Chen, Dazhang Zhu, Zijie Xu, Zhixian Hao, Longwu Chen
  • International Journal of Pharmaceutics, May 2012, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.ijpharm.2012.02.019
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Mingxian Liu