Association between air pollution and sperm quality: A systematic review and meta-analysis

  • Zibing Deng, Fei Chen, Meixia Zhang, Lan Lan, Zhijiao Qiao, Yan Cui, Jinghuan An, Nan Wang, Zhiwei Fan, Xing Zhao, Xiaosong Li
  • Environmental Pollution, January 2016, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.envpol.2015.10.044

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2015.10.044