Electrochemical synthesis of hierarchical Cu2O stars with enhanced photoelectrochemical properties

Yanchao Mao, Jintian He, Xiaofeng Sun, Wei Li, Xihong Lu, Jiayong Gan, Zhaoqing Liu, Li Gong, Jian Chen, Peng Liu, Yexiang Tong
  • Electrochimica Acta, February 2012, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.electacta.2011.10.106
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Xihong Lu