Preparation and characterization of ZrO2/PES hybrid ultrafiltration membrane with uniform ZrO2 nanoparticles

Ruizhi Pang, Xin Li, Jiansheng Li, Zhuangyu Lu, Xiuyun Sun, Lianjun Wang
  • Desalination, January 2014, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.desal.2013.10.024
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2013.10.024

The following have contributed to this page: Professor Jiansheng Li