Recovery of ionic liquids from dilute aqueous solutions by electrodialysis

  • Xiaoliang Wang, Yi Nie, Xiangping Zhang, Suojiang Zhang, Jianwei Li
  • Desalination, January 2012, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.desal.2011.10.003

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2011.10.003