Topological organization of the human brain functional connectome across the lifespan

Miao Cao, Jin-Hui Wang, Zheng-Jia Dai, Xiao-Yan Cao, Li-Li Jiang, Feng-Mei Fan, Xiao-Wei Song, Ming-Rui Xia, Ni Shu, Qi Dong, Michael P. Milham, F. Xavier Castellanos, Xi-Nian Zuo, Yong He
  • Developmental Cognitive Neuroscience, January 2014, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.dcn.2013.11.004
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Xi-Nian Zuo