Hydroxyapatite conversion layer for the preservation of surface gypsification marble relics

Fuwei Yang, Yan Liu, Guofang Zuo, Xiaofeng Wang, Pingning Hua, Qian Ma, Guangqiang Dong, Yongqiang Yue, Bingjian Zhang
  • Corrosion Science, November 2014, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.corsci.2014.07.003
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.corsci.2014.07.003

The following have contributed to this page: Prof. Bingjian Zhang