Two novel π-conjugated carbazole derivatives with blue two-photon-excited fluorescence

Zhang-Jun Hu, Ping-Ping Sun, Lin Li, Yu-Peng Tian, Jia-Xiang Yang, Jie-Ying Wu, Hong-Ping Zhou, Li-Ming Tao, Chuan-Kui Wang, Ming Li, Guang-Hua Cheng, Huo-Hong Tang, Xu-Tang Tao, Min-Hua Jiang
  • Chemical Physics, January 2009, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.chemphys.2008.10.031

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.chemphys.2008.10.031