Porous carbon spheres for simultaneous removal of benzene and H 2 S

Junwen Qi, Guoping Wei, Yang Li, Jiansheng Li, Xiuyun Sun, Jinyou Shen, Weiqing Han, Lianjun Wang
  • Chemical Engineering Journal, May 2018, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.cej.2018.01.157
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2018.01.157

The following have contributed to this page: Professor Jiansheng Li