Comprehensive Characterization of Molecular Differences in Cancer between Male and Female Patients

  • Yuan Yuan, Lingxiang Liu, Hu Chen, Yumeng Wang, Yanxun Xu, Huzhang Mao, Jun Li, Gordon B. Mills, Yongqian Shu, Liang Li, Han Liang
  • Cancer Cell, May 2016, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.ccell.2016.04.001

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.ccell.2016.04.001