Short channeled Zr-Ce-SBA-15 supported palladium catalysts for toluene catalytic oxidation

Fang Wang, Jiansheng Li, Jinfang Yuan, Xiuyun Sun, Jinyou Shen, Weiqing Han, Lianjun Wang
  • Catalysis Communications, September 2011, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.catcom.2011.05.021
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.catcom.2011.05.021

The following have contributed to this page: Professor Jiansheng Li