Growth of double-walled carbon nanotubes from silicon oxide nanoparticles

  • Tian-Yuan Liu, Li-Li Zhang, Wan-Jing Yu, Shi-Sheng Li, Peng-Xiang Hou, Hong-Tao Cong, Chang Liu, Hui-Ming Cheng
  • Carbon, May 2013, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.carbon.2013.01.002

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2013.01.002

The following have contributed to this page: Hui-Ming Cheng