Carbon foams prepared by an oil-in-water emulsion method

Xi Wang, Zijie Xu, Zhixian Hao, Longwu Chen, Mingxian Liu, Lihua Gan, Fengqi Zhao, Huixiang Xu, Xuezhong Fan, Ci Tian
  • Carbon, November 2007, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.carbon.2007.08.004
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Mingxian Liu