AC electrokinetics-enhanced capacitive immunosensor for point-of-care serodiagnosis of infectious diseases

Shanshan Li, Haochen Cui, Quan Yuan, Jie Wu, Ashutosh Wadhwa, Shigetoshi Eda, Hongyuan Jiang
  • Biosensors and Bioelectronics, January 2014, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.bios.2013.08.016
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Jie Wu

Authors