Biodegradation of 2,4,6-trinitrophenol (picric acid) in a biological aerated filter (BAF)

Jinyou Shen, Rui He, Hongxia Yu, Lianjun Wang, Jianfa Zhang, Xiuyun Sun, Jiansheng Li, Weiqing Han, Lu Xu
  • Bioresource Technology, March 2009, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.biortech.2008.10.018
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2008.10.018

The following have contributed to this page: Professor Jiansheng Li