NIR photothermal therapy using polyaniline nanoparticles

Jing Zhou, Zhigao Lu, Xingjun Zhu, Xuejiao Wang, Yi Liao, Zhanfang Ma, Fuyou Li
  • Biomaterials, December 2013, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.biomaterials.2013.08.075
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Zhanfang Ma