Rhamnolipid production from waste cooking oil using Pseudomonas SWP-4

  • Guihong Lan, Qiang Fan, Yongqiang Liu, Chao Chen, Guixiang Li, Yu Liu, Xiaobo Yin
  • Biochemical Engineering Journal, September 2015, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.bej.2015.05.001

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.bej.2015.05.001