Genome-wide Association Analysis of Blood-Pressure Traits in African-Ancestry Individuals Reveals Common Associated Genes in African and Non-African Populations

  • Nora Franceschini, Ervin Fox, Zhaogong Zhang, Todd L. Edwards, Michael A. Nalls, Bamidele O. Tayo, Yan V. Sun, Omri Gottesman, Adebawole Adeyemo, Andrew D. Johnson, J. Hunter Young, Ken Rice, Qing Duan, Fang Chen, Yun Li, Hua Tang, Myriam Fornage, Keith L. Keene, Jeanette S. Andrews, Jennifer A. Smith, Jessica D. Faul, Zhang Guangfa, Wei Guo, Yu Liu, Sarah S. Murray, Solomon K. Musani, Sathanur Srinivasan, Digna R. Velez Edwards, Heming Wang, Lewis C. Becker, Pascal Bovet, Murielle Bochud, Ulrich Broeckel, Michel Burnier, Cara Carty, Daniel I. Chasman, Georg Ehret, Wei-Min Chen, Guanjie Chen, Wei Chen, Jingzhong Ding, Albert W. Dreisbach, Michele K. Evans, Xiuqing Guo, Melissa E. Garcia, Rich Jensen, Margaux F. Keller, Guillaume Lettre, Vaneet Lotay, Lisa W. Martin, Jason H. Moore, Alanna C. Morrison, Thomas H. Mosley, Adesola Ogunniyi, Walter Palmas, George Papanicolaou, Alan Penman, Joseph F. Polak, Paul M. Ridker, Babatunde Salako, Andrew B. Singleton, Daniel Shriner, Kent D. Taylor, Ramachandran Vasan, Kerri Wiggins, Scott M. Williams, Lisa R. Yanek, Wei Zhao, Alan B. Zonderman, Diane M. Becker, Gerald Berenson, Eric Boerwinkle, Erwin Bottinger, Mary Cushman, Charles Eaton, Fredrik Nyberg, Gerardo Heiss, Joel N. Hirschhron, Virginia J. Howard, Konrad J. Karczewsk, Matthew B. Lanktree, Kiang Liu, Yongmei Liu, Ruth Loos, Karen Margolis, Michael Snyder, Bruce M. Psaty, Nicholas J. Schork, David R. Weir, Charles N. Rotimi, Michele M. Sale, Tamara Harris, Sharon L.R. Kardia, Steven C. Hunt, Donna Arnett, Susan Redline, Richard S. Cooper, Neil J. Risch, D.C. Rao, Jerome I. Rotter, Aravinda Chakravarti, Alex P. Reiner, Daniel Levy, Brendan J. Keating, Xiaofeng Zhu, Min Jin Go, Young Jin Kim, Jong-Young Lee, Jae-Pil Jeon, Sung Soo Kim, Bok-Ghee Han, Yoon Shin Cho, Xueling Sim, Wan Ting Tay, Rick Twee Hee Ong, Mark Seielstad, Jian Jun Liu, Tin Aung, Tien Yin Wong, Yik Ying Teo, E. Shyong Tai, Chien-Hsiun Chen, Li-ching Chang, Yuan-Tsong Chen, Jer-Yuarn Wu, Tanika N. Kelly, Dongfeng Gu, James E. Hixson, Yun Ju Sung, Jiang He, Yasuharu Tabara, Yoshihiro Kokubo, Tetsuro Miki, Naoharu Iwai, Norihiro Kato, Fumihiko Takeuchi, Tomohiro Katsuya, Toru Nabika, Takao Sugiyama, Yi Zhang, Wei Huang, Xuegong Zhang, Xueya Zhou, Li Jin, Dingliang Zhu
  • The American Journal of Human Genetics, September 2013, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.ajhg.2013.07.010

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2013.07.010