A Functional Copy-Number Variation in MAPKAPK2 Predicts Risk and Prognosis of Lung Cancer

Bin Liu, Lei Yang, Binfang Huang, Mei Cheng, Hui Wang, Yinyan Li, Dongsheng Huang, Jian Zheng, Qingchu Li, Xin Zhang, Weidong Ji, Yifeng Zhou, Jiachun Lu
  • The American Journal of Human Genetics, August 2012, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.ajhg.2012.07.003
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Yifeng Zhou