Ordered mesoporous carbon film as an effective solid-phase microextraction coating for determination of benzene series from aqueous media

Hui Jiang, Jiansheng Li, Mingyue Jiang, Rui Lu, Jinyou Shen, Xiuyun Sun, Weiqing Han, Lianjun Wang
  • Analytica Chimica Acta, August 2015, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.aca.2015.06.055
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2015.06.055

The following have contributed to this page: Professor Jiansheng Li