Mapping wetland changes in China between 1978 and 2008

ZhenGuo Niu, HaiYing Zhang, XianWei Wang, WenBo Yao, DeMin Zhou, KuiYi Zhao, Hui Zhao, NaNa Li, HuaBing Huang, CongCong Li, Jun Yang, CaiXia Liu, Shuang Liu, Lin Wang, Zhan Li, ZhenZhong Yang, Fei Qiao, YaoMin Zheng, YanLei Chen, YongWei Sheng, XiaoHong Gao, WeiHong Zhu, WenQing Wang, Hong Wang, YongLing Weng, DaFang Zhuang, JiYuan Liu, ZhiCai Luo, Xiao Cheng, ZiQi Guo, Peng Gong
  • Chinese Science Bulletin, April 2012, Springer Science + Business Media
  • DOI: 10.1007/s11434-012-5093-3

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1007/s11434-012-5093-3

The following have contributed to this page: Dr Jun Yang and Huabing Huang