China’s wetland change (1990–2000) determined by remote sensing

Peng Gong, ZhenGuo Niu, Xiao Cheng, KuiYi Zhao, DeMin Zhou, JianHong Guo, Lu Liang, XiaoFeng Wang, DanDan Li, HuaBing Huang, Yi Wang, Kun Wang, WenNing Li, XianWei Wang, Qing Ying, ZhenZhong Yang, YuFang Ye, Zhan Li, DaFang Zhuang, YaoBin Chi, HuiZhen Zhou, Jun Yan
  • Science in China Series D Earth Sciences, June 2010, Springer Science + Business Media
  • DOI: 10.1007/s11430-010-4002-3

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1007/s11430-010-4002-3

The following have contributed to this page: Huabing Huang