Efficacy of nanoceria for periodontal tissues alteration in glutamate-induced obese rats—multidisciplinary considerations for personalized dentistry and prevention

Tetyana V. Beregova, Karine S. Neporada, Maksym Skrypnyk, Tetyana M. Falalyeyeva, Nadiya M. Zholobak, Oleksandr B. Shcherbakov, Mykola Ya. Spivak, Rostyslav V. Bubnov
  • The EPMA Journal, March 2017, Springer Science + Business Media
  • DOI: 10.1007/s13167-017-0085-7
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1007/s13167-017-0085-7

The following have contributed to this page: Dr. Rostyslav V Bubnov